הכנות לפני התקנת דק

לדק

התקנה של דק מחייבת הצטיידות מקדימה בלוחות מתאימים, שעשויים מחומרים טבעיים או לחלופין מחומרים סינטטיים. אך גם כאשר מצטיידים בלוחות העץ באורך הרצוי ובמספר הרצוי, גם כאשר יש ברגים, מקדחה איכותית, פטיש, חלקי חיבור נסתרים לשילוב חלקי הדק וכיוצא באלה – לא ניתן עדיין להתקין את הדק. לפני התקנת הדק יש לבצע הכנות נוספות כך שהדק יהיה ישר, יציב ובעל עמידות גבוהה. יש להיזהר מהנחת התשתית באופן חפוז, בלתי מדויק ושאינו מיושר לחלוטין.

הכנה להתקנת דק בגינה

יש הבדל של ממש בין התקנת דק על גבי אדמה בגינה לבין התקנת דק על מרצפות, כפי שמבצעים במרפסת או על גבי משטח סלול. כאשר רוצים להתקין דק לגינה, יש בראש ובראשונה לנקות את השטח מצמחיה, מאבנים ומשורשים. לאחר מכן יש לתחום את השטח בגודל הרצוי, מעט גדול יותר משטחו של הדק המיועד. כעת יש לבצע חפירה של בורות כדי להכניס אליהם כלונסאות לצורך עיגון הדק למקום. את הכלונסאות יש לצפות בזפת כדי למנוע ריקבון. בשלב הבא יש לצקת תשתית מבטון או לייצב תשתית מחלקי מתכת המעוגנים בכלונסאות עץ. כאשר התשתית מבוססת על לוחות עץ, יש לבצע טיפול נגד ריקבון באמצעות זפת, למשל. כאשר התשתית מוכנה ויציבה והקורות מיוצבות במקומן, ניתן להמשיך בבניית הדק. יש לשים לב שאם מותקנת תשתית מבטון, עליו להיות קשה ויבש לחלוטין.

הכנה להתקנת דק במרפסת

כאשר רוצים להכין את השטח לצורך התקנת דק במרפסת או על גבי משטח קשה של בטון, על מרצפות וכדומה, יש לפעול באופן הבא: יש צורך ליצור תשתית עץ יציבה שעליה ימוקם לאחר מכן הדק. קורות העץ המשמשות לצורך תשתית צריכות לעבור טיפול מתאים כגון חיטוי וזיפות בזפת קרה. את תשתית קורות העץ יש להניח על גבי עיגון עשוי מתכת. יש להשאיר מרווח מסוים, כדי לאפשר ניקוז של מים זורמים מלמטה, למניעת פגיעה בדק עצמו או בלוחות התשתית. חשוב להשתמש בברגים איכותיים, שמקבעים את התשתית למרצפות או לבטון. מספר החיבורים תלוי בגודל התשתית ובמשקל הדק.